Milieu

Lokken Keramiek hanteerd een milieubewust produktieproces:

  • Lokken Keramiek werkt met natuurzuivere klei. Hierdoor kunnen wij de klei recyclen zonder kwaliteitsverlies
  • Onze keramische produkten worden gebakken met aardgas. Dit is de schoonste energievorm die beschikbaar is voor dit proces. 
  • Onze ovens zijn energiezuinig en beschikken over een warmte terug-win installatieI
  • Onze installaties zijn ingericht op een minimaal waterverbruik
  • Ons uitgebreide assortiment van kleuren bevat geen milieubelastende en gezondheidsschadelijke stoffen zoals zware metalen
  • Alle coatings zijn vrij van oplosmiddelen

- Afbeelding produktieproces -